Ain’t nobody hurt you like I hurt you

But ain’t nobody love you like I do

Happier (Acoustic) ~ Ed Sheeran #NowPlaying